Husman Hagberg

Objektpresentation för mäklare som skall kunna uppdatera skärmarna automatiskt från mäklarsystemet Vitec samtidigt som det skall finnas möjlighet för samarbetspartners att marknadsföra sig i. Företaget behöver inte hantera någon extra administration för att visa aktuella försäljningsobjekt i skyltfönstrets skärmar. Samtidigt erbjuds samarbetspartners så som banker, försäkringsbolag etc. att marknadsföra sig i skärmarna så att dessa finansierar sig själva.

Programmering av presentationslayout samt integration med mäklarsystemet Vitec. Eftersom integrationen redan är gjord räknar vi med ca 5-10 timmars anpassning till de mäklare som kör Vitec.